...
سه شنبه 14 ارديبهشت 1395
| | | | |
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان به عنوان یکی از دانشگاه های با سابقه و تجربه، با داشتن ...
سرپرست جدید حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان معرفی شد.