...
يکشنبه 3 مرداد 1395
| | | | |
دکتر رامین یوسفی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان، کاندید دریافت جایزه ...
پس از تأیید دکتر میرزاده رییس دانشگاه آزاد اسلامی، بخشنامه تعطیلات تابستان 95 ، صادر شد.
اولین گروه دانشجویان کارشناسی ارشد واحد دانشگاهی مسجدسلیمان در دو نوبت صبح و عصر 27 تیرماه ...
دکتر حمید میرزاده در هفتمین نشست هماهنگی و پایش امور استان‌ها دانشگاه آزاد اسلامی با ...
دکتر حمید میرزاده درجریان سفر به استان کرمان و در دیدار با دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی ...