...
شنبه 5 تير 1395
| | | | |
دکتر رامین یوسفی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان، کاندید دریافت جایزه ...
تشریح جزییات ترم تابستان در واحد دانشگاهی مسجدسلیمان
به همت حوزه پژوهش و همکاری روابط عمومی واحد دانشگاهی مسجدسلیمان در جلسه‌ای از دکتر رامین ...
در چهارمین جشنواره کشوری فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی، نشان ویژه امام خمینی(ره) به دکتر ...
با حضور دبیر هیأت امناء و رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان، سرپرست جدید واحد دانشگاهی ...